32"

35 %

Vision Plus 32″ Digital Frameless TV

KSh10,995.00
30 %
Vision plus tv VP8832S_0003_left side

Vision Plus 32″ Frameless Smart TV

KSh13,995.00